منشي پيامک

با استفاده از منشي پيامک شما مي توانيد با مشخص کردن گروه خاصي از پيامک ها اعمال خاصي را روي آنها انجام دهيد براي مثال :

  • فرض کنيد قصد داريم تمامي پيامک هايي که از شماره ايرانسل دريافت مي شود را به پوشه "ايرانسل" انتقال دهيم.براي اين کار کافي است شرط زير را اعمال کنيم:
پيامک هايي که با شماره 093 آغاز مي شود را به پوشه"ايرانسل" انتقال بده.
از اين به بعد تمامي پيامک هايي که با شماره 093 آغاز مي شود به صورت اتوماتيک به پوشه انتفال مي يابد.

اعمالي که مي توانيد بر روي پيامک ها اجرا نمائيد :

  • انتقال به پوشه خاص
  • ارسال پاسخ اتوماتيک
  • دايورت به شماره خاص
  • دايورت به ايميل
  • ذخیره در یک گروه دفترچه تلفن

تمامي حقوق مادي و معنوي اين سايت مربوط به شرکت موج شهر هوشمند مي باشد.